Η ιδέα και ο στόχος μας

Η ιδέα μας είναι να δημιουργήσουμε την περαιτέρω ανάπτυξη των αθλητών για να γίνουν επαγγελματίες αθλητές σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική ένταξη σε πανεπιστήμια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα αμερικανικά πανεπιστήμια εξασφαλίζουν τις συνθήκες, τις εγκαταστάσεις και το εξειδικευμένο προσωπικό για την επίτευξη του στόχου.

Ο κολεγιακός αθλητισμός στην Αμερική έχει συγχωνευτεί με τον επαγγελματικό αθλητισμό με άλματα τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας να αναπτύσσεται επενδύοντας σε εγκαταστάσεις, τεχνολογία και φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Η συμμετοχή στο μεγαλύτερο δίκτυο φοιτητών αναπτύσσει την προσωπικότητα και την ιδιοσυγκρασία των αθλητών για τη συνέχεια της καριέρας τους.